Sociale verzekeringen en voorzieningen

De sociale verzekeringen en voorzieningen hebben betrekking op diverse soorten uitkeringen of voorzieningen die worden verstrekt door de gemeente, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de werkgever. De desbetreffende overheidsinstantie neemt een besluit op uw aanvraag. Met dit besluit kan u het oneens zijn. Als u het oneens bent met een beslissing op uw uitkering kunt u in bezwaar of beroep. Wij zijn gespecialiseerd in het voeren van bezwaar en beroepsprocedures in het kader van sociale verzekeringen en voorzieningen.

Daarnaast kan het voorkomen dat u zonder inkomen komt te zitten door het besluit. In dat geval kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden van een voorlopige voorziening en zo nodig zullen wij deze ook voor u opstarten bij de rechtbank. Bij de rechtbank wordt dan verzocht om schorsing van het besluit om zo bijv. doorbetaling te krijgen van de uitkering gedurende de bezwaar- of beroepsprocedure.

Bij besluiten van de overheid zijn termijnen altijd zeer belangrijk. Bent u te laat, dan is er veelal niets meer tegen te beginnen. Het is dus zaak om zo spoedig mogelijk advies in te winnen wanneer u geconfronteerd wordt met een beslissing van de overheid.

Wij zijn gespecialiseerd in de volgende sociale verzekeringen en voorzieningen:

 • Bijstandsuitkering (Wet werk en bijstand) en terugvordering daarvan
 • Boetes op de bijstandsuitkering
 • Bijzondere bijstand
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • AOW uitkering
 • Ziektewetuitkering
 • WAJONG
 • WW-uitkering
 • WIA uitkering
 • AWBZ
 • Overige sociale uitkeringen
 • Zorgverzekeingswet
 • Besluiten betreffende het PGB

Meer informatie over sociale verzekeringen en voorzieningen?

Neem voor meer informatie contact met ons op via het telefoonnummer 026 – 353 03 31. Het is ook mogelijk om het contactformulier in te vullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

  Naam: *

  Onderwerp: *

  E-mailadres: *

  Telefoonnummer: *

  Bericht: *